Træer

Hvad er gode ideer til et træprojekt?
Hvilke aktiviteter udføres af træer?Hvordan introducerer du træer til eleverne?Hvilke spil spiller du omkring træer?Hvad er brugen af ​​træer?Hvad br...
Hvilke dyr lever i nedfaldne træstammer?
Et væltet træ bliver angrebet af svampe og insekter. Efterhånden som træet nedbrydes, genbruges næringsstoffer til jorden, og der skabes ofte et mikro...
Hvad er konsekvenserne af færre træer i regnskoven?
Tabet af træer og anden vegetation kan forårsage klimaændringer, ørkendannelse, jorderosion, færre afgrøder, oversvømmelser, øgede drivhusgasser i atm...
Hvordan skelner man en mand fra en kvindelig boksældste?
Kvinde versus mandlige boksældertræer Hanblomster hænger nedad og ligner plettede grønfarvede kvaster. Enkelte hanblomster har lysebrune støvdragere o...
Hvor mange træer er der i Mellemøsten og Nordafrika?
Hvor mange træer er der i Afrika?Er der træer i Mellemøsten?Har Nordafrika træer?Er der træer i Sahara?Hvilket land har det største træ i Afrika?Hvil...
Hvad er et andet navn for løvtræer?
Bredbladede træer er nogle gange kendt som hårdttræer. De fleste løvfældende træer er bredbladede, men nogle er nåletræer, som lærk. Hvilke træer er b...
Hvor mange træer bliver ødelagt hvert år i Amerika?
I USA ligger skovrydningsraten på omkring 385.000 hektar om året, men det er ikke hele historien. Hvor mange træer bliver ødelagt på et år?Hvor meget ...
Hvor mange træer svarer til en million tons papir?
Hvor meget papir kommer der i gennemsnit fra ét træ? Det anslås, at et standard fyrretræ med 45 fod af den brugbare stamme og en diameter på otte tomm...
Hvilken temperatur træer har brug for?
Se på træer i dit område For at være 100 % sikker, mål jordtemperaturen tidligt om morgenen i et par på hinanden følgende dage. Hvis din jord konsekve...