Forhold

Hvad er et symbiotisk forhold, hvor den ene orginisim drager fordel, og den anden tager skade?
Parasitisme – symbiotisk forhold, hvor en organisme drager fordel, og den anden bliver skadet eller dræbt. Hvilken type forhold er det, når den ene or...
Hvad betyder det symbiotiske forhold kommensalisme?
kommensalisme, i biologi, et forhold mellem individer af to arter, hvor den ene art får mad eller andre fordele fra den anden uden at skade eller gavn...
Et symbiotisk forhold, hvor den ene organsim gavner, og den anden tager skade, kaldes?
Parasitisme – symbiotisk forhold, hvor en organisme drager fordel, og den anden bliver skadet eller dræbt. Hvad er et symbiotisk forhold, hvor den ene...
Et tæt forhold mellem to arter, der gavner mindst én af arterne, kaldes?
Symbiose er et tæt forhold mellem to arter, hvor mindst én art har gavn. ... Der er tre grundlæggende typer af symbiose: mutualisme, kommensalisme og ...
Hvilke to dyr kan have gavn af hinanden?
Det symbiotiske forhold mellem en anemone (Heteractis magnifica) og en klovnefisk (Amphiron ocellaris) er et klassisk eksempel på, at to organismer ga...
Hvad er det forhold, hvori en organisme lever på eller i en vært og skader den?
Parasitisme: Symbiotisk forhold, hvor en organisme lever i eller på en anden organisme (værten) og skader værten. Hvad er forholdet, hvor en organisme...
Hvad er sammenhængen mellem afdelingerne?
Indbyrdes relationer er, når hver afdeling har et forhold til de andre afdelinger i organisationen. Afdelingerne skal kommunikere tæt med hinanden. Me...
Foderforhold, hvor den ene organisme gavner, og den anden tager skade er?
Parasitisme refererer til forholdet, hvor en organisme drager fordel af interaktionen, og den anden bliver skadet. Er et forhold mellem 2 organismer, ...
Hvad er nogle eksempler på symbiotisk liv i fisk?
Det symbiotiske forhold mellem en anemone (Heteractis magnifica) og en klovnefisk (Amphiron ocellaris) er et klassisk eksempel på, at to organismer ga...