Kiwi

Reproducerer kiwifugle seksuelt eller aseksuelt?
Reproducerer kiwier sig ukønnet?Hvordan formerer kiwifugle sig?Hvordan formerer fugle sig seksuelt?Hvor ofte formerer kiwi sig?Hvorfor kaldes kiwifru...
Hvilke typer dyr dræber kiwi-arterne?
Trusler. Introducerede pattedyrs rovdyr, nemlig kiwi, hunde, fritter og katte, er de vigtigste trusler mod kiwi. Den største trussel mod kiwi-unger er...
Hvilken dyregruppe tilhører kiwier?
kiwi, enhver af fem arter af flyveløse fugle, der tilhører slægten Apteryx og findes i New Zealand. Navnet er et maoriord, der refererer til mandens s...
Parrer kiwier sig med andre dyr?
Gør kiwier par?Hvad er mærkeligt ved parringsritualet for kiwifugle?Er kiwi ubefrugtede æg?Hvad er kiwi rovdyr?Er kvindelige kiwier tungere end hanne...
Er Tui ved at uddø og hvorfor?
Er tui ved at uddø?Hvad er NZ sjældneste fugl?Hvor mange Tuis er der tilbage i NZ?Hvad er NZ mest truede fugl?Hvorfor puster TUIS op?Er tui beskyttet...
Hvad er usædvanligt ved New Zealands kiwi- og kasuarfugle?
Den er den eneste fugl i verden med ydre næsebor for enden af ​​næbbet - højst usædvanligt for fugle, den har en god lugtesans - den er den eneste fug...
Kan en kiwi svede?
Hvad sker der, hvis du barberer en kiwi?Hvorfor brænder kiwier læber?Er kiwi hot i naturen?Hvordan vasker du kiwiskind?Hvorfor bløder min tunge, når ...
Hvad er længden af ​​en kiwi-fuglekrop?
Den vokser op til 14 til 18 tommer (35 til 45 cm) og vejer 4.3 lbs. (0.8 til 1.9 kg). Kiwiens muskuløse ben udgør omkring en tredjedel af dens samlede...
Hvad er maori ord for kiwi fugl?
Kan man kalde en newzealænder for en kiwi?Hvorfor kalder de New Zealand Kiwi?Hvorfor er kiwifugl vigtig for maorier?Hvad oversætter kiwi-artsnavnet T...