Echinoderms

Hvordan opdrager pighuder deres unger?
Almindeligvis forlader pighuder deres æg og yder ingen forældrepleje til æggene (Young & Eckelbarger, 1994). Nogle arter såsom Slender Sea Star (L...
Har echnoderm forsvarsstrukturer?
Pigghuder: Del 3 - Unikke defensive egenskaber Pigghuder har en interessant defensiv struktur kaldet pedicellaria. Disse ydre kæbelignende strukturer ...
Det karakteristiske træk ved Echinodermates er?
Karakteristika for Echinodermata De har et stjernelignende udseende og er sfæriske eller aflange. De er udelukkende havdyr. Organismerne er tornede. D...
Har eschinoderms en rygrad?
Har pighuder rygrad?Er pighuder hvirveldyr?Har pighuder rygsøjler?Hvilket skelet har en pighud?Er pighuder radiale eller bilaterale?Er pighuder segme...
Hvilke beviser er der for, at pighuder er den mest avancerede gruppe af hvirvelløse dyr?
Hvorfor er pighuderne de mest avancerede af hvirvelløse dyr?Hvad gør pighuder anderledes end andre hvirvelløse dyr?Hvorfor er det pighuder betragtes ...
Hvordan vokser ehinodermer?
Aseksuel reproduktion i pighuder involverer normalt opdeling af kroppen i to eller flere dele (fragmentering) og regenerering af manglende kropsdele. ...
Hvad er echinodermata-forsvar?
Pigghuder bruger deres regenerative evner som en defensiv mekanisme, der ofte bruges af søstjerner, når de fanges af en arm. Når dette sker, vil disse...
Hvad er erichinoderms?
Hvad betyder pighuder i biologi?Hvordan vil du beskrive pighuder?Hvad er pighuder giv 3 eksempler?Hvad er unikt ved pighuder?Hvorfor er pighuder vigt...
Er pighuder invertabre?
Echinoderms. Pigghuder er en filum af marine hvirvelløse dyr, der omfatter søstjerner, sprøde stjerner, søagurker, søpindsvin, sanddollar og crinoider...