Rookery

Hvad er et røveri?
Hvad er et rookery i England?Hvad var formålet med et røghus?Hvad er et røveri på et slot?Hvordan fungerer et røghus?Hvad er rookeries i London?Hvad ...
Hvad er noget, du kan se i et røghus?
Hvor kan du se i et røghus?Hvad der bor i et røghus?Bor krager i et tårn?Hvor mange reder er der i et røghus?Hvad er et røveri for pingviner?Hvor man...
Hvilke to dyr opdrætter deres i et røghus?
Ynglepladserne for kolonidannende havfugle og havpattedyr (ægte sæler eller søløver) og endda nogle skildpadder omtales også som røgerier. Hvilke fugl...