Enkeltpersoner

Antal personer pr. boligenhed?
Befolkningstæthed er det gennemsnitlige antal individer i en befolkning pr. areal- eller volumenenhed. For eksempel har en bestand på 100 insekter, de...
Antallet af individer af en enkelt art pr. enhed er kendt som?
Hvad er antallet af individer af en enkelt art pr. arealenhed kendt som?Hvad er antallet af individer pr. enhed?Hvad er antallet af individer af en b...
Hvilket udtryk defineres som tendensen hos nogle medlemmer af en befolkning til bedre at være i stand til at overleve og reproducere og videregive deres egenskaber?
Naturlig selektion Definition Og organismer, der er bedre egnet til deres miljø, har en tendens til at overleve længere og producere flere afkom. ... ...
Hvad kaldes den proces, hvorved individer, der er bedre tilpasset deres miljø, er mere tilbøjelige til at overleve?
Naturlig udvælgelse er en mekanisme for evolution. Organismer, der er mere tilpasset deres miljø, er mere tilbøjelige til at overleve og videregive de...
Forklar hvorfor individer ikke kan udvikle sig?
Individuelle organismer udvikler sig ikke, de bevarer de samme gener gennem hele deres liv. Når en population udvikler sig, ændres forholdet mellem fo...
Hvad kalder man, når et antal individer, der bor i et afgrænset område?
En population er defineret som en gruppe individer af samme art, der lever og formerer sig inden for et givet område. ... Det videnskabsfelt, der er i...