Oversvømmelse

Hvordan påvirker oversvømmelser husdyrhold og landbrug?
Der kan være foder- og vandmangel og plantetoksicitetsproblemer efter en oversvømmelse. Græsgange og afgrøder, der er beskadiget af oversvømmelser, ka...
Hvordan påvirker oversvømmelser planter og dyr?
Der er mange måder, hvorpå oversvømmelser kan skade planter. Overdreven fugt i jorden nedsætter iltniveauet. Dette hæmmer respirationen (hvor energi f...
Hvordan påvirker oversvømmelser dyr?
Oversvømmelser kan have en massiv effekt på vilde dyrs liv. ... Dyr bliver fanget og dør til sidst af sult fra at være ude af stand til at få adgang t...